FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट रातो किताब ।

८०/८१ 10/13/2023 - 11:34 PDF icon Book.pdf

आ.ब. २०७९/०८० को वार्षिक बजेटको प्रतिवेदन ।

८०/८१ 07/28/2023 - 16:38 PDF icon खर्चको प्रतिवेदन.pdf

आ.ब. २०७९/०८० को वार्षिक बजेटको प्रतिवेदन ।

८०/८१ 07/28/2023 - 16:38 PDF icon खर्चको प्रतिवेदन.pdf

आ.ब. २०८०/०८१ को बजेट बक्त्व्य ।

७९-८० 06/25/2023 - 20:19 PDF icon बजेट बक्तब्य.pdf

आ.ब. २०८०/०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ।

७९-८० 06/25/2023 - 20:16 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.ब. २०७९/०८० को वार्षिक योजना किताब ।

७९-८० 09/25/2022 - 11:01 PDF icon Cover_Galchhi_GaPa_Bhadra_2079_Correction_Final.pdf, PDF icon Inner_Galchhi_GaPa_Bhadra_2079_Correction_.pdf

आ.ब. २०७९/०८० को बजेट बक्तव्य

०७८/०७९ 06/24/2022 - 13:57 PDF icon बजेट बक्तव्य 78.79.pdf

आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को सेवा र कार्यहरुको लागि गल्छी गाउँपालिकाको सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

०७८/०७९ 06/24/2022 - 13:55 PDF icon विनियोजन विधेयक २०७९.pdf

गल्छी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक

०७८/०७९ 06/24/2022 - 13:52 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf

आ.ब. २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम ।

०७८/०७९ 06/24/2022 - 13:51 PDF icon NitiTathaKaryakram २०७९।८०.pdf