FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 02/17/2024 - 10:52

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 02/02/2024 - 10:40

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/WORKS/NCB/080-81/19)

८०/८१ 01/14/2024 - 12:04 PDF icon Tender Notice (2).pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/WORKS/NCB/080-81/18)

८०/८१ 01/03/2024 - 11:02

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 12/14/2023 - 12:59

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/WORKS/NCB/080-81/16 र GRM/WORKS/NCB/080-81/17)

८०/८१ 12/14/2023 - 10:57

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 11/24/2023 - 11:58

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/WORKS/NCB/080-81/15)

८०/८१ 11/03/2023 - 10:41

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 10/31/2023 - 10:50

औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/SQ/GOODS/02/080/81)

८०/८१ 10/04/2023 - 10:49