FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/SQ/GOODS/02/080/81)

८०/८१ 10/04/2023 - 10:49

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।(ठेक्का नं. GRM/Works/NCB/080-81/02, GRM/Works/NCB/080-81/05 & GRM/Works/NCB/080-81/06)

८०/८१ 09/29/2023 - 10:49 PDF icon आसयको सुचना thade.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/WORKS/NCB/080-81/14)

८०/८१ 09/29/2023 - 10:48 PDF icon Tender Notice karkidanda.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।(ठेक्का नं. GRM/WORKS/NCB/080-81/03 र GRM/WORKS/NCB/080-81/04)

८०/८१ 09/25/2023 - 16:18

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।(ठेक्का नं. GRM/WORKS/NCB/080-81/01)

८०/८१ 09/23/2023 - 16:15

बोलपत्र आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/WORKS/NCB/080-81/12 & GRM/WORKS/NCB/080-81/13)

८०/८१ 08/25/2023 - 10:21

पशुपंक्षीका लागि औषधी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

८०/८१ 08/24/2023 - 10:58

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/WORKS/NCB/080-81/10 र GRM/WORKS/NCB/080-81/11)

८०/८१ 08/24/2023 - 10:53

बोलपत्र आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/WORKS/NCB/080-81/09)

८०/८१ 08/20/2023 - 12:22

बोलपत्र आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/WORKS/NCB/080-81/08)

८०/८१ 08/18/2023 - 11:36