FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 03/19/2023 - 10:23

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना (ठेक्का नं. GRM/SQ/GOODS/10/079/80)

७९-८० 03/09/2023 - 10:34

बोलपत्र आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/GOODS/09/079/80)

७९-८० 02/24/2023 - 10:34

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 02/21/2023 - 11:53

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 02/19/2023 - 10:06

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 02/06/2023 - 16:19

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । ठेक्का नं. GRM/NCB/WORKS/1S2E/06/079/080

७९-८० 01/27/2023 - 12:31

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/NCB/1S2E/GOODS/08/079/80)

७९-८० 01/23/2023 - 10:58

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/NCB/GOODS//07/079/80)

७९-८० 01/12/2023 - 20:45

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/NCB/1S2E/WORKS/06/079/80)

७९-८० 12/07/2022 - 06:36