FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - (ठेक्का नं. GRM/NCB/09/077/078)

७७/७८ 01/08/2021 - 14:09

बोलपत्र आह्वानको सूचना - (गल्छी गा.पा. वडा नं. ५ को भवन निर्माण) (ठेक्का नं. GRM/NCB/11/077/78)

७७/७८ 12/24/2020 - 11:12

बोलपत्र आह्वानको सूचना - (एक्सरे मेशीनको आपूर्ति कार्य) (ठेक्का नं. GRM/NCB/10/077/078)

७७/७८ 12/10/2020 - 13:24

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - (ठेक्का नं. GRM/NCB/06/077/078, GRM/NCB/07/077/078 र GRM/NCB/08/077/078)

७७/७८ 12/01/2020 - 16:11 PDF icon आशयको सुचना स्याल टार, डुम्रे अर्चले र घिमिरे थुम्का सडक.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना - (अदुवाबारी-बतासे-भल्टार-चरीअमिले-रातमाटे-कामीटोल-ढुंगाटार-मास्टार खानेपानी योजना ) (ठेक्का नं. NCB/09/2077/78)

७७/७८ 12/01/2020 - 14:51 PDF icon tender notice.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना -( ठेक्का नं. GRM/NCB/04/077/078 र GRM/NCB/05/077/078)

७७/७८ 11/25/2020 - 16:10

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - ( आन्तरिक आय ठेक्का नं. ०१/०७७/७८ )

७७/७८ 11/08/2020 - 18:00

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(स्यालटार-द्युनीपोखरी-सुन्टार-फुस्रेमाटा-धर्मद्वार-प‍ौद्वार-वरभन्ज्याङ्ग सडक स्तरोन्नती तथा ग्राभेल) (ठेक्का नं. GRM/NCB/06/2077/078)

७७/७८ 10/19/2020 - 10:26 PDF icon बोलपत्र.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(डुम्रे-अर्चाले सडक स्तरोन्नती वडा नं. ०२) (ठेक्का नं. GRM/NCB/07/2077/078)

७७/७८ 10/19/2020 - 10:26 PDF icon बोलपत्र.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(घिमिरेठुम्का-मछेडी-पलङखर्क हुदै वडा नं. ०५ जोड्ने बाटो स्तरोन्नती) (ठेक्का नं. GRM/NCB/08/2077/078)

७७/७८ 10/19/2020 - 10:26 PDF icon बोलपत्र.pdf