FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधी तथा सर्जिकल सामग्री खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउ–पत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 09/06/2020 - 10:21 PDF icon कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधी तथा सर्जिकल सामग्री खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउ–पत्र आह्वानको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - ( वडा भवन निर्माण कार्य वडा नं. ३ र ५ )

७७/७८ 09/02/2020 - 08:47

आ.व. ०७७/७८ को लागि रास्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा बिज्ञापन र सूचना प्रकाशनका लागि दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना र BOQ

७६/७७ 08/28/2020 - 11:16 PDF icon BOQ

बोलपत्र सम्बन्धि प्रक्रिया रद्द गरिएको सम्बन्धमा (NCB/14/076/77)

७६/७७ 06/23/2020 - 11:10

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना (खयरघारी पुल)

७६/७७ 06/06/2020 - 20:30

कम्प्युटर तथा प्रिन्टर खरिदका लागि सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउ–पत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 06/03/2020 - 07:32

गल्छी गाउँपालिका वडा नं. ३ र ५ को वडा भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सुचना

७६/७७ 05/31/2020 - 11:54

बोलपत्र रद्द सम्बन्धि सूचना (GRM/NCB/10/076/77 & GRM/NCB/11/076/77)

७६/७७ 05/31/2020 - 11:07

कृषि औजार खरिदको बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना (ठेक्का नं GRM/NCB/13/076-077)

७६/७७ 05/27/2020 - 10:21

बैरेनी स्वास्थ्य चौकी आवास भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 05/22/2020 - 10:03