FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना ।

०७८/०७९ 07/29/2021 - 10:32 PDF icon आशयको सुचना.pdf

आ.व. ०७८/७९ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको दोस्रो सूचना ।

७७/७८ 06/28/2021 - 08:35

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/NCB/1S2E/20/077/078)

७७/७८ 06/22/2021 - 16:40

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । ठेक्का नं. GRM/NCB/1S2E/20/077-078

७७/७८ 05/30/2021 - 10:31

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - (ठेक्का नं. GRM/1S2E/19/077/78)

७७/७८ 05/28/2021 - 13:04

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - (ठेक्का नं. GRM/NCB/24/077-78)

७७/७८ 05/23/2021 - 11:47

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - (ठेक्का नं. GRM/NCB/25/077-78)

७७/७८ 05/18/2021 - 14:27

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - (ठेक्का नं. GRM/NCB/22/077-78)

७७/७८ 05/09/2021 - 11:15

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । ठेक्का नं. GRM/NCB/1S2E/19/077/78

७७/७८ 05/07/2021 - 12:38

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको दोस्रो सूचना (ठेक्का नं. GRM/NCB/23/077-78)

७७/७८ 04/22/2021 - 11:00 PDF icon tender notice (4).pdf