FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. ०८१/०८२ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

८०/८१ 05/30/2024 - 10:45 PDF icon uploadable.pdf

आ.व. ०८१/०८२ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

८०/८१ 04/23/2024 - 07:38 PDF icon file to be upload.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 03/01/2024 - 12:17

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 02/17/2024 - 10:52

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 02/02/2024 - 10:40

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/WORKS/NCB/080-81/19)

८०/८१ 01/14/2024 - 12:04 PDF icon Tender Notice (2).pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/WORKS/NCB/080-81/18)

८०/८१ 01/03/2024 - 11:02

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 12/14/2023 - 12:59

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/WORKS/NCB/080-81/16 र GRM/WORKS/NCB/080-81/17)

८०/८१ 12/14/2023 - 10:57

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 11/24/2023 - 11:58