FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहकारी ऐन ७५/७६ 09/22/2019 - 12:29 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
गल्छी गाउँपालिका आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यबिधि ७५/७६ 09/22/2019 - 12:29 PDF icon गल्छी गाउँपालिका आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यबिधि.pdf
गल्छी गाउँपालिका घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 09/22/2019 - 12:28 PDF icon गल्छी गाउँपालिका घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि ७४/७५ 09/22/2019 - 12:26 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि.pdf
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 09/22/2019 - 12:22 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
एम्बुलेन्स संचालन कार्यविधि ७६/७७ 09/22/2019 - 12:22 PDF icon एम्बुलेन्स संचालन कार्यविधि.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 09/22/2019 - 12:21 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
शिक्षा कार्यविधि ७५/७६ 09/22/2019 - 12:20 PDF icon शिक्षा कार्यविधि.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७५/७६ 09/22/2019 - 12:19 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलाहरुका लागि राहत कोष सञ्चालन निर्देशिका , २०७५ ७५/७६ 09/22/2019 - 12:19 PDF icon लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलाहरुका लागि राहत कोष सञ्चालन निर्देशिका.pdf

Pages