FAQs Complain Problems

गल्छी गाउँपालिका योजना संचालनका लागि उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन, अनुगमन, फरफारक गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६

गल्छी गाउँपालिका योजना संचालनका लागि उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन, अनुगमन, फरफारक गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: