FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना !

यस गल्छी गाउँपालिका अन्तर्गतको कोरोना रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिको मिति २०७८ जेष्ठ ५ गतेको बैठकको निर्णयानुसार यस गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स (बा २ झ ४४३७) लाई कोभिड सम्बन्धी अत्यावश्यक कामको  लागि मात्र प्रयोग गर्ने र यस गाउँपालिकाकाको सवारी साधन (बा १ झ ७६६२) लाई एम्बुलेन्स बनाई बैरेन