FAQs Complain Problems

वडा. नं. ८

साविक गोगनपानी गा.वि.स वडा नं.१,२,३,४,९ मिलेर हाल गल्छी गाउँपालिका वडा नं.  ८

Population: 
3822
Ward Contact Number: 
9851342988

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य