FAQs Complain Problems

वडा. नं. ८

साविक गोगनपानी गा.वि.स वडा नं.१,२,३,४,९ मिलेर हाल गल्छी गाउँपालिका वडा नं.  ८

Population: 
3822
Ward Contact Number: 
9841766771

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

कृष्ण ब. घर्ति

वडा सदस्य (कार्यपालिका सदस्य)

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य