FAQs Complain Problems

वडा. नं. ७

साविक बैरेनी गा.वि.स वडा नं. ८  हाल गल्छी गाउँपालिका वडा नं. ७

Population: 
3488
Ward Contact Number: 
9851342987

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य