FAQs Complain Problems

वडा. नं. ६

साविक बैरेनी  गा.वि.स वडा नं. ९  हाल गल्छी गाउँपालिका वडा नं. ६

Population: 
2673
Ward Contact Number: 
9851342986

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य (कार्यपालिका सदस्य)

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य