FAQs Complain Problems

वडा. नं. २

साविक कल्लेरी गा.वि.स वडा नं. ४,५ र ६ मिलेर हाल गल्छी गाउँपालिका वडा नं. २

Population: 
4512
Ward Contact Number: 
9841051087

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

फुलमाया राई

वडा सदस्य (कार्यपालिका सदस्य)

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य