FAQs Complain Problems

मिति २०७५/०४/०१ देखि मिति २०७५/१०/१८ सम्म यस गाउँपालिको कार्यालयमा संकलन भएको नगदी र एकिकृत सम्पत्ति करको विवरण

मिति २०७५/०४/०१ देखि मिति २०७५/१०/१८ सम्म यस गाउँपालिमा संकलन भएको नगदी र एकिकृत सम्पत्ति करको  विवरण

आर्थिक वर्ष: