FAQs Complain Problems

 ५० % अनुदानमा मेवा र अंगुर (सेतो /कालो), ड्रागन फ्रुटको बिरुवा  बितरण गर्न  लागिएकोले इन्छुक व्यक्तिको नमावलि दर्ता/आहवानको सूचना

 ५० % अनुदानमा मेवा र अंगुर (सेतो /कालो), ड्रागन फ्रुटको बिरुवा  बितरण गर्न  लागिएकोले इन्छुक व्यक्तिको नमावलि दर्ता/आहवानको सूचना

 ५० % अनुदानमा मेवा र अंगुर (सेतो /कालो), ड्रागन फ्रुटको बिरुवा  बितरण गर्न  लागिएकोले इन्छुक व्यक्तिको नमावलि दर्ता/आहवानको सूचना (वडा नं. ६)

आर्थिक वर्ष: