FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 07/18/2019 - 13:34 PDF icon प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड.pdf
शिक्षा कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 11/19/2018 - 14:47 PDF icon शिक्षा कार्यविधि २०७५
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७५/७६ 09/30/2018 - 12:53 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन
बजार अनुगमन निर्देशिका ७५/७६ 09/30/2018 - 12:53 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७५/७६ 09/30/2018 - 12:52 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
नक्सापास कार्यविधि गल्छी गाउँपालिकाको ७५/७६ 09/30/2018 - 12:51 PDF icon नक्सापास कार्यविधि गल्छी गाउँपालिकाको
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 09/30/2018 - 12:50 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि
गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि ७५/७६ 09/30/2018 - 12:50 PDF icon गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि
गल्छी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधी (नियमित गर्ने) ऐन ७५/७६ 09/30/2018 - 12:49 PDF icon गल्छी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधी (नियमित गर्ने) ऐन
गल्छी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानून ७५/७६ 09/30/2018 - 12:48 PDF icon गल्छी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानून

Pages