FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र सम्बन्धि प्रक्रिया रद्द गरिएको सम्बन्धमा (NCB/14/076/77)

७६/७७ 06/23/2020 - 11:10

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना (खयरघारी पुल)

७६/७७ 06/06/2020 - 20:30

कम्प्युटर तथा प्रिन्टर खरिदका लागि सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउ–पत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 06/03/2020 - 07:32

गल्छी गाउँपालिका वडा नं. ३ र ५ को वडा भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सुचना

७६/७७ 05/31/2020 - 11:54

बोलपत्र रद्द सम्बन्धि सूचना (GRM/NCB/10/076/77 & GRM/NCB/11/076/77)

७६/७७ 05/31/2020 - 11:07

कृषि औजार खरिदको बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना (ठेक्का नं GRM/NCB/13/076-077)

७६/७७ 05/27/2020 - 10:21

बैरेनी स्वास्थ्य चौकी आवास भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 05/22/2020 - 10:03

बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना (ठेक्का नं GRM/NCB/06/076-077 / GRM/NCB/07/076-077 / GRM/NCB/09/076-077 )

७६/७७ 05/14/2020 - 10:47

विद्युत्तिय खरिद प्रणाली (e-GP) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 05/05/2020 - 10:11

विद्युत्तिय खरिद प्रणाली (e-GP) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 04/15/2020 - 13:13