FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बैरेनी स्वास्थ्य चौकी आवास भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 05/22/2020 - 10:03

बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना (ठेक्का नं GRM/NCB/06/076-077 / GRM/NCB/07/076-077 / GRM/NCB/09/076-077 )

७६/७७ 05/14/2020 - 10:47

विद्युत्तिय खरिद प्रणाली (e-GP) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 05/05/2020 - 10:11

विद्युत्तिय खरिद प्रणाली (e-GP) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 04/15/2020 - 13:13

खाद्यन्न खरीद तथा आपूर्तिका लागि दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 04/07/2020 - 12:38 PDF icon खाद्यन्न खरीद तथा आपूर्तिका लागि दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

कृषि औजार खरीद तथा आपूर्ति सम्बन्धि सीलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 03/22/2020 - 10:09

खयरघारी सिम्पानी पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आहवानको सूचना

७६/७७ 03/17/2020 - 08:45

बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना (वडा नं. ७,५ को सडक र वडा नं ८ को सडक)

७६/७७ 03/12/2020 - 11:45

एच. डी.ई.पी पाईप खरीद सम्बन्धि दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

७६/७७ 03/10/2020 - 09:53

वडा नं. ३ र ५ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना

७६/७७ 02/27/2020 - 16:08