FAQs Complain Problems

तेस्रो गाउँसभा

Read More

लैङ्गिक हिंसा बिरुद्दको १६ दिने अभियान

Read More

त्रिशुली नदी

Read More

निर्माणाधिन भवन अनुमगन

निर्माणाधिन श्री नमुना बागेश्वरी क्याम्पस को भवन ढलान कार्यको अनुमगन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष श्री कृष्णहरि श्रेष्ठ, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयको लेखापाल श्री मित्रलाल चुवाई

Pages

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

दान बहादुर ऐडी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
लेखा अधिकृत
प.नि.सु.अ. (सातौ)

जानकारी