FAQs Complain Problems

समाचार

आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को पहिलो चौमासिकमा सम्पादन भएका कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा आयोजित सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका केहि तस्विरहरु

गल्छी गाउँपालिका, गाउँपालिका अन्तर्गतका कार्यालय र बिषयगत शाखाहरुबाट आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को पहिलो चौमासिकमा सम्पादन भएका कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा आयोजित सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका केहि तस्विरहरु

आर्थिक वर्ष: