FAQs Complain Problems

समाचार

कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनि टेलर वितरण कार्यक्रम

मिति : २०७४/०३/२४ गते 

गल्छी गाउँपालिका वडा नं. ६  मा  १६ जना  कृषकहरुलाई  ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनि टेलर वितरण गरिएको छ।  

अनुदान प्राप्त गर्ने कृषको नामावली 

 • खिलनाथ पण्डित 
 • खिल बहादुर भण्डारी 
 • लाल बहादुर  तामांङ्ग 
 • बिष्णु प्रसाद अधिकारी 
 • कृष्ण पन्थ 
 • ईश्वोरी प्रसाद  अधिकारी 
 • निलकण्ठ  बिडारी 
 • राजकुमार कराखेती 
 • राम प्रसाद अधिकारी 
 • पदम प्रसाद अधिकारी 
 • पुष्पराज रिजाल 
 • राजकुमार अधिकारी 
 • शिव बहादुर अधिकारी 
 • रामशरण भुजेल 
 • भोजराज अधिकारी 
 • रामशरण भण्डारी  

 

आर्थिक वर्ष: