FAQs Complain Problems

वडा. नं. ५

साविक बैरेनी गा.वि.स वडा नं. २,४,५,६ मिलेर हाल गल्छी गाउँपालिका वडा नं. ५

Population: 
4329
Ward Contact Number: 
9851342985

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य (कार्यपालिका सदस्य)

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य