FAQs Complain Problems

वडा. नं. ४

साविक बैरेनी  गा.वि.स वडा नं. १,७,३ मिलेर हाल गल्छी गाउँपालिका वडा नं. ४ 

Population: 
4121
Ward Contact Number: 
9851342984

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य (कार्यपालिका सदस्य)

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य