FAQs Complain Problems

वडा. नं. १

साविक कल्लेरी गा.वि.स. १,२,३ मिलेर हाल गल्छी गाउँपालिका वडा नं. १

Population: 
4470
Ward Contact Number: 
9851342981

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य