FAQs Complain Problems

गल्छी गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८० ।

गल्छी गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८० माथि केही सल्लाह सुझाव भए गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: