FAQs Complain Problems

तेस्रो गाउँसभा

Read More

लैङ्गिक हिंसा बिरुद्दको १६ दिने अभियान

Read More

त्रिशुली नदी

Read More

निर्माणाधिन भवन अनुमगन

निर्माणाधिन श्री नमुना बागेश्वरी क्याम्पस को भवन ढलान कार्यको अनुमगन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष श्री कृष्णहरि श्रेष्ठ, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयको लेखापाल श्री मित्रलाल चुवाई

Pages

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

दान बहादुर ऐडी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
लेखा अधिकृत
प.नि.सु.अ. (सातौ)

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- ७ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- गल्छी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गल्छी गाउँपालिकाले आर्थिक ऐनमा तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१) तोकिएको ढाँचामा निवेदन 
२)  संस्थापक शेयरधनी -कम्तीमा २५ जना_ को नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरु
३) सहकारी प्रस्तावित विनियम
४) सहकारी खोल्न भएको भेला, बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि
५) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश 

Pages

जानकारी