FAQs Complain Problems

समाचार

गल्छी गाउँपालिका वडा नं. ८ को पशु स्वास्थ्य शिविर

मिति: २०७६ पौष २० गते
गल्छी गाउँपालिका वडा नं. ८ को बार्षिक स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत पशु स्वास्थ्य शिविरमा २५ वटा बोकाको बन्ध्याकरण, १ वटा बाख्राको कृतिम गर्भधारण, ३००० भन्दा बढी साना र ठुला पशुलाई अवश्यकता अनुसारको औषधि बितरण ,१५०० भन्दा बढी कुखुरालाई औषधि बितरण गरियो

आर्थिक वर्ष: