FAQs Complain Problems

समाचार

न्यायिक फैसला

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३५ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
उपाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
गल्छी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट
सेवा शुल्क: 
गल्छी गाउँपालिकाले आर्थिक ऐनमा तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

१) आवश्यक प्रकृया पुगेमा मिलापत्र गर्न दुबै पक्षको उपस्थिति हुनु पर्ने